ProDůM

Sdružení pro správu družstevních domů

Specializujeme se: na správu bytových družstev, jiných společností vzniklých privatizací obecních domů a správu společenství vlastníků jednotek.

Zabezpečujeme: předpis nájemného, plateb členů družstva, společností a vlastníků, předpis záloh na služby, napojení na projekt SIPO České pošty, vyúčtování služeb v termínu do 31.3. následujícího roku, evidenci platnosti revizních zpráv, zpracování podvojného účetnictví a sestavení daňového přiznání včetně spolupráce s daňovým poradcem.

Najdete nás zde:
Rytířova 856
Praha 4 – Kamýk
PSČ 143 00
e-mail: produm@produm.cz