Evidence platnosti revizních zpráv

  • Revize výtahů, plynových a elektrických zařízení a instalací, hromosvodů a dalších zařízení v domě určených pro společné užívání.
  • Upozornění družstva na nutnost provedení nových revizí, včetně nabídky firem zajišťující revize.