Vedení agendy nájemného

 • Kompletní vedení agendy nájemného, plateb členů družstva a vlastníků (splátky, příspěvky na opravu a pojištění domu a.j.), záloh za topení, teplou a studenou vodu a služby (úklid, osvětlení, odvoz odpadu, STA a jiné).
 • Provádění měsíčních změn v údajích o uživatelích nájemních jednotek a předepsaných platbách dle požadavků družstva a platných předpisů.
 • Tisk evidenčních listů, přehledů nájemného a dalších tiskových sestav.
 • Kompletní napojení na projekt SIPO PC – vybírání předepsaných plateb přes sdružené inkaso plateb obyvatelstva a služby s tím spojené.
 • Vytváření datových souborů složenek typu „B“ ve formátu České pošty (pro zasílání peněz z bankovního účtu k výplatě adresáta v hotovosti) a jejich předávání příslušnému středisku pošty k vytištění složenek a zaslání adresátovi.
 • Vedení evidence předpisu, zaplacených a dlužných plateb, s jejich podrobným časovým rozlišením.
 • Měsíční převzetí vyčleněného souboru dlužných plateb ze SIPO, jeho zavedení do souboru evidence plateb družstva a předání družstvu v tiskové formě.
 • Vyhotovení tiskových přehledů o stavu neplatičů, přeplatků a nedoplatků, podkladů pro upomínání neplatičů, včetně výpočtu poplatků z prodlení (penále).
 • Kompletní provedení vyúčtování nákladů a záloh za ústřední topení, teplou a studenou vodu a všech služeb na uživatele včetně provedení finančního vyrovnání s uživateli přes složenky nebo SIPO.
 • U teplé vody možnost provedení vyúčtování na základě dvou měření spotřeby uživatele v průběhu zúčtovacího období.
 • K vedení agendy nájemného používáme vlastní počítačový program, který je již několik let v rutinním provozu. Program dále rozvíjíme v souladu s legislativními změnami a požadavky zákazníků.